Hvorfor godkjenning/autorisasjon av tittelen osteopat?

For å unngå at uten en lovbeskyttet tittel, ville hvem som helst kunne kalle seg osteopat og tilby behandlingen også etter noen få dagers kurs, mens utdanningen er på 4-år heltid eller tilsvarende, jobbet forbundet for nettopp godkjenning. Tittelen osteopat skulle være en lovbeskyttet tittel på lik linje med lege, sykepleier osv. For å oppnå en offentlig autorisasjon/godkjenning må Stortinget vedta en lovendring i Helsepersonelloven. Det vil gi en offentlig kvalitetssikring og trygge forhold rundt faget osteopati. Det vil bli ulovlig å kalle seg osteopat uten autorisasjon fra norske helsemyndigheter. Oppdatering: Og det ble vedtatt 17.03.2022. Gratulerer til alle! Link til blogg ser du her.

Hvorfor er en godkjenning viktig for deg som pasient?

Fordi osteopati skal være trygt for deg som pasient vil en godkjenning sikre deg høy kvalitet på behandlingen. Autorisasjon vil føre til økt tverrfaglig samarbeid. Helsearbeidere med forskjellig bakgrunn vil få bedre tillit til hverandre og lettere ta kontakt til din fordel. Uten godkjenning kan hvem som helst kalle seg osteopat, også etter bare noen timers kurs. Det vil bli en uoversiktlig situasjon for deg som pasient.

Osteopati er et omfattende fag. Osteopaten skal kunne skille ut hvilke tilstander som er egnet for osteopati behandling og hvilke symptomer og tilstander som skal henvises til annet helsepersonell. Med en lovbeskyttet osteopat-tittel vil du vite at du kontakter en osteopat med fulle faglige kvalifikasjoner og har sikkerhet om behandlingen.

Stadig flere pasienter hører om osteopati og det blir sett på som et populært behandlingstilbud. Et økende antall pasienter viser et økt behov for lovbeskyttet tittel og trygg organisering av yrket. Ved en godkjenning vil myndighetene ha muligheten til å kalle tittelen tilbake hvis en osteopat ikke skulle være skikket til å utøve yrket. Nå har vi en slik sanksjonsmulighet ovenfor en potensielt useriøs utøver.

Godkjenning som eget yrke:

Osteopati er et selvstendig yrke. Osteopatene er primærkontakt da du kan oppsøke din osteopat direkte uten henvisning. Ved behandlingen stilles en osteopatisk behandlingsdiagnose. Forskning på osteopati som metode viser også faget som en selvstendig disiplin. WHO har anerkjent dette i rapport fra 2010.

Osteopatene har utdannelse fra heltidsstudie på minimum 4 år eller deltidsstudie minimum 5 år. I 2012 ble de første heltidsutdannede osteopatene uteksaminert i Oslo. Heretter vil antallet osteopater med heltidsbakgrunn bli dominerende i Norge. Fra 2012 er bachelorstudiet i osteopati offentlig godkjent/akkreditert av norske utdanningsmyndigheter.

Norsk Osteopatforbund, NOF sendte 18.03.02 søknad til norske helsemyndigheter, og fornyet søknad 15.03.10 om godkjenning av tittelen osteopat med lovbeskyttelse under Norsk Helsepersonellov, HPL. Norske osteopater har et samlet fagmiljø. Gjennom forbundets vedtekter er krav til etiske forhold tilsvarende helsepersonelloven oppfylt. Det er myndighetenes ansvar å ivareta pasientenes trygghet. Det ville gi en offentlig kvalitetssikring. Den 08.mars 2022 og den 17.03.2022 gjøres 2. gangs og endelig vedtak i Stortinget ved lov og tittelen osteopat føres opp i §48 i HPL - godkjenningen er et faktum. Loven ble gjeldene fra 1. mai 2022. Tidslinjen på arbeidet  i Norge ser du her ved åscrolle deg litt nedover. 

Internasjonale forhold og norsk godkjenning.Advancing20Osteopathy20074 2 red 400 px

Osteopat er en lovbeskyttet tittel i mange land, blant annet England, Finland og Island og Danmark. En offentlig godkjenning vil følge krav fra internasjonale osteopatiske standarder fra blant annet Europa og som beskrevet i WHO sin rapport om osteopati. Trenden internasjonalt er en økt grad av godkjenning med lovbeskyttet tittel i stadig flere land. En godkjenning vil være en harmonisering med internasjonale forhold. Økt reisevirksomhet og faglig samarbeid viser behovet for dette. Historien om osteopatiens vei til Norge finner du her.

Fordi osteopati hører inn under klassisk medisin og ikke under alternativ medisin, bør osteopati være godkjent som eget yrke. Osteopati er komplementært og et supplement til annen behandling.

 

 

 

Foto: GOsC. HRH Prince Charles, Ingunn Backe Wennberg, forskningskonferanse, London 2008.

Åpningstider

Mandager: 10.00 - 18.00
Tirsdager: 09.00 - 12.00
Onsdager: 08.15 - 16.00
Torsdager: 08.15 - 16.00
Fredager: 08.15 - 16.00

Kontakt oss

Kontakt oss

FØLG OSS PÅ SOSIALE MEDIER