Osteopatiens vei til Norge. 

stillLegen og kirurgen Andrew T. Still introduserte osteopatien i USA i 1874. Han var den første til å systematisere manuelle undersøkelse og behandlingsteknikker i et lærbart system. I 1892 ble den første osteopatiskolen grunnlagt i Kirksville, USA. I 1913 ble British School of Osteopathy startet.

Fra England har osteopatien kommet til resten av Europa.

I 1992 startet undervisningen i Norge og det er rask økt utbredelse av osteopatiklinikker her. Osteopatiutdannelsen ved Norsk Helsehøyskole har hel/deltidsstudium lokalisert i Oslo, Campus Cristiania. Opptakskravene er henholdsvis generell studiekompetanse eller annen medisinsk bakgrunn. Studiet ble offentlig godkjent av norske utdanningsmyndigheter 27. april 2012.

Osteopati er godkjent som et selvstendig yrke i blant annet USA, England, Island, Finland og Danmark. 18.03.02 sendte Norsk Osteopatforbund søknad til Helsedepartementet om godkjennelse av tittelen osteopat. Fornyet søknad ble sendt 15.03.2010 og 04.12.2018. Den 17.03.2022 stemte Stortinget for lovvendringen som regulerer faget inn under loven om Helsepersonell - godkjenningen er et faktum. Lovendringen gjelder fra 01.05.2022. Gratulerer!

WHO beskriver osteopati i sin rapport november 2010, som et selvstendig fag, osteopaten som primærkontakt og som stiller egen behandlingsdiagnose.

Tidslinjen på autorisasjonsprosessen i Norge.

 • 1993 Norsk Osteopat Forbund, NOF ble etablert, før var det kun en håndfull utøvere i Norge.
 • 1995 Utdanningen startet på deltid i Norge i samarbeid med utenlandske krefter, de som gikk på utdanningen hadde fysioterapi i bunnen, men det var også åpent for terapeuter med tilvarende yrkesbakgrunner.
 • 1997, NOF sendte den første søknaden/ en presentasjon i forbindelse med revideringen av helselovgivningen i Norge. Ny Helsepersonellov, HPL ble vedtatt uten tittelen osteopat.
 • 2002, NOF sendte den andre søknaden om autorisasjon av tittelen osteopat. Myndighetene svarte med å kreve blant annet en utdanning på bachelour nivå og de syntes ikke faget fremsto som et selvstendig fag. De beskrev nye og strengere krav både over nasjonale og internasjonale forhold, demografisk og forskning, som vurderingsgrunnlag for nye autorisasjonssøknader.
 • 2004 oppsto et utbredt internasjonalt samarbeid innen de osteopatiske fag- og utdanningsmiljøer for å styrke faget av hensyn til befolkningens interesser. NOF ble tungt med her og har fortsatt med det siden.
 • Autorisasjonsprosessen har underveis vært en pådriver for å etablerer behandlingstilbudet for den forestående autorisasjonen. NOF jobbet med internasjonalt samarbeid, etiske regler, vise av vi er seriøse aktører, ha system for klagesaker og ivareta pasientenes interesser i henhold til norsk lovverk, vise vi er tilpasset de krav myndighetene har til autoriaserte yrker, stimulere osteopatene til å etablere osteopati klinikker og stimulere til å gjøre faget og behandlingen kjent og tilgjengelig, krav om faglig oppdatering av osteopatene, være et sterkt forbund og klarte å holde osteopatimiljøet samlet. 
 • 2008 4årig heltidsutdanning i osteopati startet i Oslo ved Nordisk Akademi for osteopati.
 • 2010 NOF sendte den tredje autorisasjonssøknaden.
 • 2010 WHO anerkjenner blant annet osteopati som et selvstendig yrke som primærkontakt og utøverne stiller egen osteopatisk diagnose ved behandlingene. Les mer her om WHO og osteopati.
 • 2012 Søknaden ble avslått selv om forbundet mente alle krav var oppfylt og kravet om bachelourutdanning var nær forestående.
 • 2012 Heltidsutdanningen ble akkreditert på Bachlournivå, dette var dagen etter avslaget på søknaden som ble sendt i 2010.
 • 2018 NOF sender søknad nr. 4, den ble også avslått. NOF jobbet med å klage på avgjørelsen.
 • 2019 Spørsmålet om å momsbelegge kosmetisk- og velvære behandling dukket opp og hele alternative sektor ble med i dragsuget, dvs alle som ikke allerede hadde autorisasjon som helsepersonell.
 • 2020 i forbindelse med moms kunne bli lagt til på osteopatibehandling, ble det jobbet NOF ekstra mot det politiske miljøet. Autorisasjonsspørsmålet ble aktualisert og ledet til vedtaket i Stortinget 3. des 2020 hvor moms er utsatt pga den sannsynlige nær forestående lovpålagte godkjenningen av blant annet tittelen osteopat.
 • 2021 ingen moms på osteopati, naprapati og akupunktur. Forbundene jobber med å legge frem lovforslag til avstemning i Stortinget slik at blant annet tittelen osteopat ville bli oppført under § 48 i HPL.
 • 08.03.2022 og endelig avstemming 17.03.2022: Stortinget har vedtatt ved lov en godkjenning av osteopati og blir regulert under Helsepersonel-loven. Loven gjelder fra 1. mai 2022. Gratulerer!

 

 

Foto: Dr. med. Andrew Taylor Still.

 

Åpningstider

Mandager: 10.00 - 18.00
Tirsdager: 09.00 - 12.00
Onsdager: 08.15 - 16.00
Torsdager: 08.15 - 16.00
Fredager: 08.15 - 16.00

Kontakt oss

Kontakt oss

FØLG OSS PÅ SOSIALE MEDIER