Nå i dag 17.03.2022 er en merkedag for osteopati! Endelig avstemming er gjort i Stortinget. Osteopater kommer inn under Helsepersonell-loven,  lovendringen trer i kraft 1. mai 2022. Det blir en offentlig kvalitetssikring for alle pasienter til osteopati. Gratulerer alle sammen - myndighetene vil med dette ivareta dere enda bedre. Det er trygt å oppsøke osteopati! Hva betyr autorisasjon av osteopati for deg som pasient, det forteller vi mer om her.

Skjelett til nyttår 2019 red rekt 480 breddeTrygt for pasientene. 

Helsepersonelloven er der for å gjøre det trygt for deg som pasient å gå til behandling. For alle osteopater må kunne dokumentere at de har tatt en full utdanning. Det betyr også at alle er trent i kompetansen å vurdere når en pasient skal sendes til lege eller annen helsearbeider. Ordet autorisasjon er jo fryktelig byråkratisk og likevel et presist ord. I praksis betyr det "en offentlig godkjenning" .

Det er en profesjonsvandring fra Lov om alternativ behandling til Helsepersonelloven, og sistnevnte har høyere krav. Fra 1. mai 2022 trer loven i kraft og ingen kan kalle seg osteopat uten å få "stempla papirer" på det fra myndighetene. Da det bli ulovlig å kalle seg osteopat uten denne godkjeningen. De osteopater som allerede er i praksis kan praktiserer inntil enkeltsøknaden hos myndighetene er ferdigbehandlet. Det kan ta ca et par år før alle nåværende osteopater i Norge er igjennom søknadsrunden. Osteopatene på Drammen Osteopati kan trygt ta imot til osteopatibehandling og praktiserer fremover. 

Moms unntaket blir varig.

Det vi vet i dag er at det ikke blir moms på behandlingen i fremtiden. Det er likt for alle autoriserte yrker, med få unntak. Fra 1. januar 2021 ble den alternativ behandlingsgrenen pålagt moms, men osteopati fikk da et midliertideig unntak i påvente av autorisasjonsprosessen. Nå er det blitt varig.

Tverrfaglig arbeid blir lettere.

Nå vet andre helsearbeidere at myndighetene har gjort en grundig vurdering av yrket. Det gjør det lettere å annerkjenne den enkelte osteopat. Det blir mer synlig at osteopatene har en grundig utdanning og vi yter helsehjelp spesielt innen feltet muskelskjelettlidelser. Barrierer for å kontakte hverandre på tvers av helsefagene bygges ned. 

Osteopati - harmonisering med andre land.

For deg som flytter til eller fra utlandet, så har internasjonalt samarbeid innen osteopati gjort at osteopati i Norge blir harmonisert med andre land. I det internasjonale samfunnet vi lever i er det et gode at du kan oppsøke osteopati i andre land og forvente at det har store likheter som her hos oss. Og på samme måte så kan en osteopat også kunne flytte på seg over landergrensene, fortsatt kalle seg osteopat og finne sitt fagmiljø. 

Et samlet osteopatisk fagmiljø i utvikling.

Fagmiljøet her hos oss er lite naturlig nok. Å dele kunnskap og ressurser internasjonalt gir økt styrke til for eksempel forskning, utdanning og kurssamarbeid.  Og, igjen, det er bra for dere som kommer til osteopati. Internasjonalt samarbeid har også ført til at WHO beskriver i sin rapport osteopatifaget som et eget yrke, er primærkontakt - altså kan ta imot pasienter direkte, og stiller en egen osteopatisk behandlingsdiagnose.

Langsiktig mål gir resultat.

Norsk Osteopatforbund leverte den første søknaden om godkjenning i 1998. Scroll deg nedover på linken her og finn tidslinjen på prosessen i Norge. Første-genrasjonen av osteopatene så den store verdien i yrket og staket ut målet om å etablere osteopati som et eget yrke. Dette var en kunnskap som var helt ny. Vi viste vi hadde en god sak, vi mente det ville være til pasientens beste å bli offentlig godkjent. Nå ser vi at det var riktig, myndighetene har også blitt overbevist om det, også om det tok litt..... tid.  Ønsker du å lese mer om hvorfor godkjenning er viktig  kan du lese mer her og kort om historikk finner du her og osetopatiens vei til Norge. Dette har tatt tid i Norge. Forrige runder Norske myndigheter autoriserte et helseyrke var for kiropraktorene i 1988. Og i 1999 ble ca 10 nye titler autoriasert i forbindelse med revidering av Helseperonell-loven.

Og takk til alle som har vært med å støtta opp og arbeidet for dette over mange år både pasienter, Norsk osteopatforbund, alle osteopatene, utdanningen, myndigheter, internasjonalt osteopatimiljø og andre! 

Hilsen Ingunn, tidligere leder av forbundet og med langavrig arbeid for autorisasjonen bak meg, også om det er en stund siden.

Åpningstider

Mandager: 10.00 - 18.00
Tirsdager: 09.00 - 12.00
Onsdager: 08.15 - 16.00
Torsdager: 08.15 - 16.00
Fredager: 08.15 - 16.00

Kontakt oss

Kontakt oss

FØLG OSS PÅ SOSIALE MEDIER