Re-start med smittevern i trygge omgivelser.

Det blir restart på klinikken den 20. april. Bransjenormen for smittevern er på plass. Bestill time om du ønsker allerede nå. Her på klinikken legger vi vekt på smittevern for trygt å kunne behandle alle som kommer. Vi er klare til å ta imot dere.

 

Smittevern filter på bord 2020 04 15 15.00Det er trygt å komme til behandling.

Hos oss er vi opptatt av å følge myndighetenes smitteverntiltak beskrevet i Bransjenormen for å gi dere trygghet. Vi vil ha ekstra tid mellom hver behandling til vasking og spriting av overflater og hender. På venterommet blir det 2 meter avstand mellom stolene. Desverre blir ukeblader fjernet for å unngå mulig kilde til kontaktsmitte. Med tid mellom behandlingene blir det ferre personer på venterommet samtidig. Har du ekstra spørsmål vedrørende din situasjon og risikogrupper, så kontakt oss. Sammen kan vi finne en løsning for å ta imot deg på en sikker måte og blant annet bruke maske og hansker der det er behov.

Samtidig vil vi be deg om hjelp i dugnaden:

  • Ikke kom om du er forkjølet, hoster, nyser og har feber. Ring oss istedet. 
  • Kom uten ledsager så sant dette er praktisk gjennomførbart.
  • Vask hendene når du kommer og før du går. Host i albuen når du må hoste.
  • Vi oppfordrer alle til å ta med eget laken om det er praktisk mulig.

Vi ønsker også velkommen til ny kollega, Sunniva Imhof, fysioterapeut.

Hun arbeider nå som muskelterapeut på ettermiddag og kveld. Hun har allerede erfaring med smertebehandling og rehabilitering for pasienter fra Tyskland etter to år med praksis etter fysioterapiutdannelsen derfra.  Om noen skulle være i tvil om språk så er det norsk. Navnet er tyskklingende og hun har vokst opp i Norge. Og husk, Drammen kommune har gartis parkering etter kl 16.00 i de komunale parkeringshusene. Det nærmeste ligger bare 200 m unna i Thamsgate.

Videokonsultasjon fungerer bra innenfor sine rammer.

Vi fortsetter med muligheten for videokonsultajson når det skulle være hindringer for å komme på klinikken og for de spørsmål som passer for en samtale. Vår erfaring så langt er at videokonsultasjoner fungerer bra innenfor sine rammer. Teknikken er bra, pasientsikkerhet er ivaretatt i godkjent system for formålet og det gir gode forhold for å avklare spørsmål, gi tips og veiledning. 

 

 

 

 

Åpningstider

Mandager: 10.00 - 18.00
Tirsdager: 08.00 - 20.00
Onsdager: 08.15 - 16.00
Torsdager: 08.15 - 20.00
Fredager: 08.15 - 16.00
Lørdager: 10.00 - 15.00

Kontakt oss

FØLG OSS PÅ SOSIALE MEDIER