Deprecated: Required parameter $options follows optional parameter $loglevels in /customers/f/6/5/drammenosteopati.no/httpd.www/libraries/rokcommon/RokCommon/Logger/Joomla.php on line 33 Deprecated: Required parameter $category follows optional parameter $loglevels in /customers/f/6/5/drammenosteopati.no/httpd.www/libraries/rokcommon/RokCommon/Logger/Joomla.php on line 33 Psykomotorisk fysioterapi - Drammenosteopati.no

Psykomotorisk fysioterapi

Psykomotorisk fysioterapeut Hasan Caner ved Drammen Osteopati

Fra stress til balanse! Psykomotorisk fysioterapi handler om å få kontakt med egen kropp og bli bevisst på hvordan kropp, tanker og følelser henger sammen. Metoden tar utgangspunkt i at mennesket, på samme måte som andre dyr, besitter naturlige instinktive måter å frigjøre seg fra energi på. Da snakker vi om energi som har “satt seg” i kroppen etter at man har vært igjennom en truende eller belastende situasjon. Psykomotorisk fysioterapeut Hasan Caner på klinikken forteller om sitt fag. 

Hva kan man få psykomotorisk behandling for?

Aktuelle diagnoser kan være: fibromyalgi, PTSD, angst, helseangst, depresjon, manisk depressivitet, personlighetsforstyrrelser eller panikkanfall.

Fysiske symptomer pasientene har når de søker hjelp: Uforklarlig kroniske plager, kroniske muskel- og skjelettplager, migrene, hodepine, spiseforstyrrelse, irritabel tarm-syndrom, urolighet, svimmelhet, kvalme, synsforstyrrelse, tinnitus, hyperaktivitet, hjertebank, fibromyalgi, ME, PTSD.

Opplevelser du kan få hjelp til å takle: Ulykker, incest, utrygg oppvekst, mistillit, mobbing, tilknytningsvanskeligheter, følelsesløshet, sorg, klump i halsen, utmattelse (ME), ensomhet, psykisk manipulasjon, skilsmisse, gjennomgått langvarig sykdom (selv eller en av dine nærmeste).

Videre tar Hasan imot følgende pasienter: Personer som har en følelse av ensomhet eller ubesluttsomhet, som har konsentrasjonsvansker, hukommelsestap, «flink pike-syndrom», som har opplevd omsorgs-/relasjonssvikt, fysisk og psykisk vold, psykisk manipulasjon, mobbing, dødsfall i familien, tap av ektefelle/familie/venn eller selv har hatt en nær døden-opplevelse.

Spørsmål i din hverdag som behandlingen kan være aktuell for:

Ønsker du å forstå deg selv og forstå meningen med livet? Er det vanskelig å si nei? Er du oppvokst i en minoritetsbakgrunn/kultur som gjør det vanskelig å integrere deg i det norske samfunnet? Er du kristen, jøde, muslim eller fra en annen trosretning? Alle har vi en ting felles, og det er at vi alle har en kropp. Ønsker du å forstå hva kroppen din prøver å si deg? Da er psykomotorisk behandling en mulighet.

Naturlig heling av traumer

Målet er å anvende disse naturlige metodene til å hele ettervirkninger av stress, sjokk og traumer. Gjennom fokus på å styrke egne ressurser kan det startes en legende prosess der du, ved hjelp av egen kropp, kan lære å slippe tak på gammelt stress og traumer og la energien vår vekkes til live igjen.

Etter opplevd langvarig stress og store sjokk vil den menneskelige organismen gå gjennom ulike faser. Det kan være nyttig å vite at selv om du i første fase kan oppleve en følelse av hjelpeløshet, forvirring, vantro og sterk uro, vil dette etterhvert gå over i en annen følelse. Du er kanskje irrasjonell det ene øyeblikket for så å føle på noe annet senere, og dette er helt naturlig. Det er viktig å vite at kroppen kan gjøre mye av bearbeidelsen selv, så lenge vi tillater oss å følge signalene som kommer uten å flykte fra dem. Dine egne ressurser er den viktigste styrken din. Det som gir deg glede og energi hjelper til med å balansere den krevende situasjonen.

Målet er et sunt nervesystem i balanse

Behandlingen gir deg en forståelse av hvordan stress og traumer kan sette seg i kroppen og påvirke nervesystemet, og hvordan du kan få styrken din tilbake. Det er tale om en guidet sanseprosess som støtter nervesystemets naturlige evne til å bevege seg fra stress til balanse gjennom å utløse kroppens egne instinktive reaksjoner. Metoden er effektiv, trygg og skånsom – dette fordi vi ikke fokuserer på den vonde historien.

Ved å fokusere på positive ressurser gjennom samtale eller vennlig berøring, gis kroppen muligheter til å avreagere på naturlig måte. Da kan nervesystemet komme i balanse igjen. Tillit, troverdighet, trivsel og trygghet er viktig å oppleve i terapien for at prosessen skal lykkes.

Et av målene med behandlingen – lær deg å lytte til kroppen!

Psykomotorisk fysioterapeut, Hasan Caner kan og ønsker å veilede deg til å få fram de iboende ressursene/kraften som ligger i deg selv. Dermed vil du kunne leve som du selv ønsker og samtidig lære deg hvordan du skal beskytte deg selv. Han ønsker at du skal leve livet naturlig som det kommer innenfra hjertet ditt. Derfor veiledes pasientene til å lytte til kroppen og ikke til hva andre har sagt eller sier.

Kroppen er alltid ærlig. Den vet alt og husker alt, men andre ting vi har lært på livets vei kan hindre oss i å lytte til den. Frykt, skyld, skam og alle negative tanker og følelser hindrer oss i å lytte til hjertet, sannheten og virkeligheten. Bak fysiske eller psykisk lidelser ligger det lys og kunnskap. Sammen med deg ønsker Hasan å hjelpe deg til å nå fram med tålmodighet og nysgjerrighet.

Prestekragebord

Hvordan foregår første konsultasjon?

– Behandlingen starter med at pasienten forteller om sin livs- og sykehistorie. Jeg som terapeut danner meg et helhetsbilde og lager en tilpasset behandlingsplan ut fra dette. I denne fasen gir jeg grundig forklaring på hva psykomotorisk fysioterapi handler om og hva slags behandlingsmetoder som finnes. Er det tid igjen, fortsetter timen med undersøkelse. Det vurderes om pasienten responderer positivt på massasje eller øvelser i stående/sittende stilling. Hvis det ikke føles riktig med massasje for pasienten, begynner vi med samtale og teknikker som forankrer pasienten her og nå. Øvelsene handler om reguleringsteknikker av spenninger med fokus på ressurser. Pasientene kan alltid spørre meg om hva som helst, det finnes ingen dumme spørsmål.

Hvordan foregår behandlingsprosessen?

Hasan Caner ved Drammen Osteopati gir avspenning av rygg

– Etter at pasient og terapeut har blitt enige om behandlingsopplegget, begynner behandlingsprosessen. Denne tar tid. Første fase handler om å bygge tillit, trygghet, trivsel og troverdighet. De neste fasene er individuelt tilpasset etter hvordan prosessen forløper. Det anbefales at pasienten kommer en gang i uken så lenge det er behov, og deretter sjeldnere.

Spørsmål om time og andre spørsmål om psykomotorisk fysioterapi

Lurer du på om det kan passe for deg å gå til psykomotoriker, spesialist i traumebehandling, så kontakt Hasan Caner på tlf: 32897100, innvalg 2. Det er helt uforpliktende å ringe. Du kan også bestille på nett ved å gå inn her.  Han har raskt ledig time på dag- og kveldstid. Ønsker du time via videokonsultajson; ta kontakt på 32897100.

 

BESTILL TIME


 

 

 

 

 

Hva sier kundene om Hasan

Åpningstider

Mandager: 10.00 - 18.00
Tirsdager: 08.00 - 20.00
Onsdager: 08.15 - 16.00
Torsdager: 08.15 - 20.00
Fredager: 08.15 - 16.00

Kontakt oss

FØLG OSS PÅ SOSIALE MEDIER