Lettere med timer til psykomotorisk - Hasan utvider.

Det blir lettere å finne tidspunkter som kan passe deg nå, psykokmotorisk fysio, BSc Hasan Caner utvider åpningstidene.  Vår populære terapeut har funnet tiden riktig å bruke mer tid på kinikken. Ønsker du å finne og bruke dine ressurser for å se frem mot en god hverdag, så vær velkommen til å ta kontakt. I bloggen nedenfor kan du blant annet lese om hvem som kommer til psykomotorisk behandling.

Mindre skygge Hasan behandling avspenning rygg red kvad 480 copyNår kan pasienter komme?

Nå er det timer tilgjenglig på tirsdager også på liste til Hasan, psykomotorisk fysio BSc og spesialist innen traumebehandling. Det blir i tillegg til mandager og fredager som allerede er mye besøkt. Det er timer på dag og kveldstid. Det vanlige er å komme en gang i uka. De fleste finner fort ut om dette er noe for seg.

Se og hils på Hasan https://www.youtube.com/watch?v=DF6nX-ITfJM .

Trygghet og de 4 T-ene.

I samspillet i den psykomotoriske behandlingen hos Hasan er trygghet, tillit, troverdighet og trivsel viktige verdier å bygge på. Målet er å stimulere til en naturlig heling og et sundt nervesystem i balanse. Ved å klikke her kan du lese mer om psykomotorisk fysioterapi. Hasan har skrevet om seg selv og les om det  ved å klikke her.

Hvem kan komme til psykomotorisk behandling?

Alle som blant annet sliter med spenninger og angst, ettervirknigner av stress, traumer og psykiske påkjenninger eller når det er vanskelig å finne positive ting i hverdagen og arbeidsliv eller prøvd annen behandling uten resultat, kan komme til psykomotorisk behandling. Les mer om hva folk kommer med til behandling hos meg, oppfordrer Hasan.

Forsikring.

Flere forsikringseleskaper anbefaler og dekker psykomotorisk fysioterapi,  gjennom helseforsikringer fra arbeidet. Hasan har et godt samarbeid med forsikringseleskapene, gir raskt time og hjelper folk i sin hverdag både på jobb og hjemmsituasjon. Det kan lønne seg å sjekke om din helseforiskring dekker behandlingen.

20200114 Hasan Ingunn red 480 px kvadTverrfaglig samarbeid på klinikken.

Hasan med sin spesialkompetanse innen traumebehandling og lange erfaring i faget passer veldig bra inn på klinikken. Det er et stort pluss for pasientene med tverrfaglig samarbeid, det virker trygt og godt. Vi gir faglige  innspill til hverandre for det beste for hver og en pasient. Og det er hyggelig for alle terapeutene!

Kontakt. 

Hasan tilbyr timer på dag og kveldstid på kinikken. Han har også timer på video, når det kan være vanskelig å møte opp på kinikken. Har du spørsmål så ta en uforpliktende prat på tlf 32 89 71 00 innvalg 2,  sms til 93 83 07 79 og eller bestill time på nett her.

 

Åpningstider

Mandager: 10.00 - 18.00
Tirsdager: 08.00 - 20.00
Onsdager: 08.15 - 16.00
Torsdager: 08.15 - 20.00
Fredager: 08.15 - 16.00

Kontakt oss

FØLG OSS PÅ SOSIALE MEDIER