Godkjenning og moms, hva med deg?

Folk har spørsmål om utviklingen i helsesystemet fra de siste månedene. På klinikken har vi fått mange gratulasjoner for godkjenningen. Det takker vi for, det har vært en lang vei å gå for å komme dit prosessen er i dag. Spørsmål dukker opp om hva betyr det for meg? Kan vi betale mindre? Hvorfor er godkjenning viktig. Bloggen gir svar på hvilken betydning det har for dere som går til osteopatisk behandling og gir en kort oppsummering av godkjenningsprosessen.

2017 bløtkake og bursdag DSC 0045 redIngen moms på osteopatibehandling.

Det som skjedde 3. desember 2020 var at Stortinget etter forlik i Regjeringen stemte for en kommende autorisasjon som helsepersonell, altså lovfestet godkjenning av tittelen osteopat, naprapat og kanskje akupunktør i avstemning om statsbudsjett for 2021 og spørsmålet om moms for disse utøverne ble satt på vent. Men lovendringen er enda ikke stemt over i Stortinget.

Momsspørsmålet ble knytta sammen med godkjenning.

Helsehjelp utført av offentlig godkjente helsepersonell, er og har aldri vært momsbelagt. Det er ikke hensiktsmessig av staten å betale moms til seg selv. Forbundene for disse nevnte yrkene har over mange år arbeidet for å få en lovbeskyttet tittel også kalt autorisasjon – en godkjenning av tittelene osteopat, naprapat, akupunktør. Da momsspørsmålet for alternativ behandling kom opp for over ett år siden har forbundene jobbet mot det politiske systemet. Med bakgrunn i de pågående godkjenningsprosessene ville det ikke være hensiktsmessig å lage et byråkratisk system for moms og pålegge pasientene det, når det er gode grunner for en autorisasjon relativt nær forestående. Derfor blir det ikke momspåslag på osteopatibehandlingen fra nyttår 2021.

Det er 99% sikkert at godkjenningen kommer.

Nå har de politiske partiene forpliktet seg til å stemme for lovforslaget om autorisasjon av tittelen osteopat, altså godkjenningen vil komme, fordi det ble stemt over i Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet i desember. Det som gjenstår er å få dette lovfestet i Helsepersonelloven i paragraf 48, som lister opp alle lovbeskyttede titler. Da vil det bli ulovlig å jobbe som osteopat uten å ha en offentlig autorisasjon fra Statens Autorisasjonskontor på lik linje med sykepleier, fysioterapeuter, leger med flere. Lovendringen om å føye til tittelene osteopat, naprapat og etter hvert akupunktør vil komme opp i Stortinget til avstemning. Vedtaket med Statsbudsjettet gir at det er stor sannsynlighet for at det vil gå igjennom. Forbundene jobber nå mot dette.

 BKL3190 red kvad 480 smil hånd på skulder mot hverandrePasienter vil vite hva de får med en godkjenning.

En godkjenning som osteopat vil være på bakgrunn av utdanning og hensyn til pasientsikkerhet. Så da vil befolkningen vite at når de oppsøker en osteopat, vil denne ha en kvalitetssikret utdanning og kunne vurdere grenser for sine kunnskaper og når osteopaten skal henvise videre. Slik som det er nå uten den lovbeskyttede tittelen, kan hvem som helst kalle seg osteopat også om du bare har noen få dagers kurs, mens utdanningen er på 4-år heltid eller tilsvarende.

Autorisasjon = godkjenning, mange fordeler følger med.

Ordet autorisasjon brukes med henvisning til loven, men ordet godkjenning brukes på mange forhold uten å være fastlagt i lovverket. Her bruker vi det om hverandre fordi vi ønsker å unngå å være så byråkratiske. For befolkningen er tverrfaglig arbeid bra. Det blir lettere nå fremover. Annet helsepersonell vet vi er vurdert av myndighetene og det gir trygghet. Forsikringsselskaper vil også få trygghet. Selv synes jeg det er et mål og komme tettere på forskningsmiljøer og økonomi til det, for eksempel skattemessige fordeler for de som jobber med forskning. Med en lovfestet godkjenning i ryggen kan forbundene jobbe videre for å gjøre behandlingen lettere tilgjengelig. Det alle spør om er kommer det under myndighetenes betalingsordninger? Svaret vil komme i fremtiden, bakgrunn som godkjent helsepersonell styrker arbeidet.

Umbrella sky bare paraplyene red 1200 bredde

Tidslinjen på autorisasjonsprosessen.

 • 1993 Norsk Osteopat Forbund, NOF ble etablert, før var det kun en håndfull utøvere i Norge.
 • 1995 Utdanningen startet på deltid i Norge i samarbeid med utenlandske krefter, de som gikk på utdanningen hadde fysioterapi i bunnen, men det var også åpent for terapeuter med tilvarende yrkesbakgrunner.
 • 1997, NOF sendte den første søknaden/ en presentasjon i forbindelse med revideringen av helselovgivningen i Norge. Ny Helsepersonellov, HPL ble vedtatt uten tittelen osteopat.
 • 2002, NOF sendte den andre søknaden om autorisasjon av tittelen osteopat. Myndighetene svarte med å kreve blant annet en utdanning på bachelour nivå og de syntes ikke faget fremsto som et selvstendig fag. De beskrev nye og strengere krav både over nasjonale og internasjonale forhold, demografisk og forskning, som vurderingsgrunnlag for nye autorisasjonssøknader.
 • 2004 oppsto et utbredt internasjonalt samarbeid innen de osteopatiske fag- og utdanningsmiljøer for å styrke faget av hensyn til befolkningens interesser. NOF ble tungt med her og har fortsatt med det siden.
 • 2008 4årig heltidsutdanning i osteopati startet i Oslo ved Nordisk Akademi for osteopati.
 • 2010 NOF sendte den tredje autorisasjonssøknaden.
 • 2010 WHO anerkjenner blant annet osteopati som et selvstendig yrke som primærkontakt og utøverne stiller egen osteopatisk diagnose ved behandlingene. Les mer her om WHO og osteopati.
 • 2012 Søknaden ble avslått selv om forbundet mente alle krav var oppfylt og kravet om bachelourutdanning var nær forestående.
 • 2012 Heltidsutdanningen ble akkreditert på Bachlournivå, dette var dagen etter avslaget på søknaden som ble sendt i 2010.
 • 2018 NOF sender søknad nr. 4, den ble også avslått. NOF jobbet med å klage på avgjørelsen.
 • 2019 Spørsmålet om å momsbelegge kosmetisk- og velvære behandling dukket opp og hele alternative sektor ble med i dragsuget, dvs alle som ikke allerede hadde autorisasjon som helsepersonell.
 • 2020 i forbindelse med moms kunne bli lagt til på osteopatibehandling, ble det jobbet ekstra mot det politiske miljøet. Autorisasjonsspørsmålet ble aktualisert og ledet til vedtaket i Stortinget 3. des 2020 hvor moms er utsatt pga den sannsynlige nær forestående lovpålagte godkjenningen av blant annet tittelen osteopat.
 • 2021 ingen moms på osteopati, naprapati og akupunktur. Forbundene jobber med å legge frem lovforslag til avstemning i Stortinget slik at blant annet tittelen osteopat vil bli oppført under § 48 i HPL.

Advancing20Osteopathy20074 2 red 400 pxForbundene jobber for deg.

Forbundene har over 23 år arbeidet for å etablere faget og yrket med ønske om godkjenning som helsepersonell, for å ivareta befolkningens interesser, som det heter i en litt kronglete byråkratisk språkdrakt. Du kan lese mer her om hvorfor det er viktig med godkjenning, artikkelen er skrevet i 2012. Og ønsker du å lese noe mer historikk, når osteopati oppsto, så trykker du her. Denne artikkelen er også skrevet i 2012. I årene fra 2001 til og med 2010 var jeg selv med i dette arbeidet sammen med mange andre. Nå jobber gode krefter i forbundet videre med saken. Dette tar tid. Forrige gang norske myndigheter autoriserte et helseyrke var kiropraktorene i 1988. Og i 1999 ble ca 10 nye yrker autorisert etter stor lobbyaktivitet i forbindelse med revideringen av HPL.

Åpningstider

Mandager: 10.00 - 18.00
Tirsdager: 08.00 - 20.00
Onsdager: 08.15 - 16.00
Torsdager: 08.15 - 20.00
Fredager: 08.15 - 16.00

Kontakt oss

FØLG OSS PÅ SOSIALE MEDIER